svētdiena, 2014. gada 6. aprīlis

Andruss Kivirehks. Pasaules malā. (13)


Ēvalds pārnāca no darba un jau pa gabalu pamanīja, ka pie mājas ārdurvīm stāv kāds jauneklis un blenž uz durvju koda kārbiņu, tad mazliet atkāpjas un pablenž uz logiem, tad atkal iet atpakaļ pie durvīm. Mīņājās tur kādu brīdi, tad pagriezās riņķī, kā izlēmis iet prom, nogāja pāris soļu, tad tomēr palika stāvam, tad pamīņājās uz vienu pusi, uz otru un piegāja atkal pie durvīm.
“Sveiki!” teica nu pat pienākušais Ēvalds. “Vai jūs gribat iekļūt iekšā? Pie kā jūs nākat?”
Jauneklis sabijās, vispirms ātri papurināja galvu, bet tad kautrīgi pavaicāja:
“Vai Jānika šeit dzīvo?”
“Jānika?” Ēvalds atkārtoja. “Pag... Tā meitene, kurai es kartupeļus devu... Viņa man teica savu vārdu, bet tie sieviešu vārdi ir tik līdzīgi, es tos nevaru iegaumēt. Bet laikam tiešām bija Jānika. Tāda smuka, ja?”
“Jā, diezgan smuka,” jauneklis atbildēja un nosarka. “Tādiem gaišiem matiem.”
“Tā pati jau būs,” Ēvalds piekrita. “Ejam iekšā!”
Šis piedāvājums puisi nobiedēja.
“Nē, es nezinu...” viņš nomurmināja. “Es nezinu, vai man iet iekšā... Es viņai labāk piezvanīšu no šejienes. Caur durvju kodu... Kāds viņai dzīvokļa numurs?”
“Numurs varētu būt četrpadsmitais,” teica Ēvalds. “Bet kāds jēga zvanīt, ja es varu ielaist ar savu atslēgu. Nāciet tik kopā ar mani.”
Jauneklis izskatījās esam lielās sprukās un vislabprātāk tas laikam būtu devies prom. Bet Ēvalds viņam drosmīgi pamāja un veda iekšā. Pa trepēm uzreiz viņiem pretim nāca Jānika, kas bija tieši ceļā uz randiņu ar kādu senu pielūdzēju, kuru viņa nebija redzējusi jau vairākus mēnešus un kura lūgumi jau bija kļuvuši tik izmisīgi, ka Jānikai nekas cits neatlika kā vien piekrist viņa uzaicinājumam pavakariņot suši restorānā, kaut gan suši viņa vispār nevarēja ciest. Viņa laipni pasveicināja Ēvaldu un tad ieraudzīja viņam aiz muguras jaunekli ar samulsušo seju un iesaucās:
“Veiko!”
“Sveika, Jānika!” teica jauneklis, kļūdams ar katru sekundi sarkanāks. “Es tikai gāju garām un...”
“No kurienes tu uzzināji, kur es dzīvoju?”
“Nu es... Īstenībā...”
“Es taču tev neesmu savu adresi devusi!”
“Nē, bet.... Neesi gan, bet es šodien vienkārši... Nu kad tu gāji mājās, tad es pilnīgi nejauši gāju tai pašā virzienā un netīšām ieraudzīju, ka tu dzīvo šeit un...”
“Kas tu mani izsekoji?”
Jānika bija tik nikna, cik viens cilvēks vispār var būt. Šis puisis, šis Veiko – tas bija tas veikala apsargs, kas uz viņu tāpat blenza caurām dienām. Tā viņam bija tik lieliska izdevība, ka Jānika visu dienu stāvēja parfimērijas veikalā aiz letes, viņam bija jābūt pateicīgam liktenim. Citiem vīriešiem nācās ilgi gaidīt uz īsu tikšanos, ik pa vairākiem mēnešiem. Bet re – Veiko ar to vēl bija par maz, vēl viņš vēl okšķerē viņai pēdas, uzmeklē, kur viņa dzīvo un laužas iekšā pa durvīm. Ar kādām tiesībām? Priekš kam?
“Nē, es neizsekoju, saproti, patiešām, mana vecāmāte dzīvo te netālu...” Veiko putrojās.
“Ko tad tu neej pie vecāsmātes? Vai tad viņa arī dzīvo šajās trepēs?”
“Šajās nē, viņa dzīvo tur tālāk... Es bieži pie viņas eju, kā Sarkangalvīte...” Veiko mēģināja jokot, bet pats tūliņ saprata, ka stāsts izklausās nejēdzīgs, un aiz kauna vēlējās zemē ielīst, taču tas nebija iespējams, tāpēc nācās vien muldēt tālāk. “Un tad es tevi ieraudzīju un man ienāca prātā doma tev piezvanīt, nu tā, garām ejot...”
“Priekš kam? Mēs taču jau darbā redzamies.”
“Nu jā, tā jau ir, bet man ienāca prātā doma pajautāt, ko tu vakarā dari...”
“Izeju. Kā redzi.”
“Ā, nu jā! Protams! Paklau, nu baigi labi, es arī iešu, varam iet kopā...”
“Nevaram, man ir satikšanās.”
“Ar ko?”
Veiko gan zināja, ka tā neklājas jautāt, bet neko nevarēja izdarīt, jautājums pats izlauzās no lūpām, un viņš, blanzdams caur pieri, gaidīja atbildi.
“Kas tev par daļu?” Jānika eksplodēja. “Velns parāvis! Es eju, kur gribu! Vācies malā!”
Un viņa pagrūda Veiko malā un noskrēja lejā pa trepēm.
“Piedod, es pajokoju!” puisis sauca viņai nopakaļ. “Gribi, es tevi aizvedīšu?”
Bet Jānika pat netaisījās atbildēt viņa priekšlikumam, bet izmetās pa durvīm, kuras ar blīkšķi aizcirtās.
Veiko palika stāvam trepēs kā nelaimes čupiņa.
“Sūds, sūds, sūds, sūds!” viņš izmisīgi atkārtoja un nezin kāpēc raustīja sevi aiz auss, it kā par kaut ko sodītu. “Stulbenis, bļin!”
Ēvalds, kamēr Jānika ar Veiko skaidrojās, bija delikāti pagājis tālāk un stāvējis maliņā kluss kā pelīte un ziņkārīgi klausījies sarunā. Tagad viņš iznāca no trepjapakšas. Veiko viņu ieraudzīja un steidzās ātrāk pazust.
“Pagaidi!” Ēvalds iesaucās. “Es gribēju pajautāt...”
Viņam puiša bija briesmīgi žēl un viņš vēlējās tam kaut kā palīdzēt.
“Varbūt tu gribētu pāris kilo kartupeļu?” viņš piedāvāja. “Man sieva atveda no laukiem, viņas mamma izaudzējusi, ļoti garšīgi, dzeltenie. Protams, tie ir pērnie, ilgi vairs nevar glabāties, un drīz jau arī būs jaunie, bet šie jau pagaidām arī labi. Nāc, paņem!”
Veiko nezināja, ko atbildēt, priekšlikums bija tik negaidīts un dīvains, beidzot viņš tikai izmeta:
“Man nav maisiņa.”
“Maisiņu iedosim!” Ēvalds solīja. “Nāc, tik nāc! Es jau tos kartupeļus uz visām pusēm esmu dāļājis, bet man vēl joprojām ir daudz.”
Viņi uzkāpa trešajā stāvā un Ēvalds ieveda Veiko dzīvoklī. Pireta bija mājās, iznāca pretī priekšnamā, un Ēvalds iepazīstināja viņu ar ciemiņu:
“Tas ir Veiko. Pēc kartupeļiem.”
“Cik labi!” Pireta nopriecājās un veda pilnīgi galvu zaudējušo Veiko virtuvē, iedeva tam rokā maisiņu un norīkoja:
“Ņem tik daudz, cik vari aiznest.”
Veiko sāka krāmēt kartupeļus maisiņā, bet Pireta stāvēja blakus un pamācīja:
“Ņemiet smukākos, nav jau jēgas staipīt iebojātus. Vai tu strādā kopā ar Ēvaldu?”
“Nē, mēs netīšām iepazināmies,” teica Ēvalds. “Veiko, tu kafiju negribi?”
“Protams, ka grib,” Pireta atbildēja Veiko vietā. “Iedod viņam to Mikimauša krūzi. Par ko tad tu strādā, Veiko?”
“Veikalā par apsargu,” noteica Veiko. Maiss jau bija pilns ar kartupeļiem, bet tagad viņam iegrūda rokā kafijas krūzi ar Mikimauša bildi un apsēdināja pie galda.
“Vai, tas gan ir grūts darbs!” Pireta nošūpoja galvu. “Vai esat saņēmis ciet daudz zagļu?”
“Nekā sevišķa,” atteica Veiko. “Nu bet es jau strādāju tikai pirmo gadu.”
“Kurā veikalā tu strādā?” jautāja Ēvalds.
“Parfimērijas.”
“Nu tad jau tev tikai ar sievietēm sanāk darīšana!” Pireta prātoja. “Vīrieši jau smaržas nezags, tikai sievietes.”
“Vīrietis var gan zagt smaržas, daži tak viņas dzer,” Ēvalds strīdējās pretim.
“Nu klausies, tie, kas dzer smaržas, tie tam šitādā parfimērijas veikalā neies, viņi savu devu nopirks stacijas kioskā. Veikalos ir dārgās smaržas, tādas viņi nemaz negribēs. Tur tikai sievietes zog, vai ne, Veiko? Un tev viņas jāsaņem ciet, kad iepīkstas pie vārtiem. Un tad tev viņas vajag pārmeklēt? Kur viņas tās nozagtās smaržas parasti slēpj? Es domāju, ka krūšturī. Vai tā ir?”
“Pireta!” Ēvalds apsauca. “Netirdi viņu!”
“Ko es tirdu, es vienkārši interesējos. Es noteikti slēptu krūšturī. Kāda vēl cita iespēja, ja svārk ir īsi, tad biksītēs nevar, izkritīs cauri un ieraudzīs. Vai man ir taisnība? Vai varbūt tiešām slēpj biksītēs?”
“Nezinu,” nomurmināja Veiko nosarkdams. “Es esmu tikai pāris reižu maisiņā atradis.” Viņš vislabprātāk būtu gājis prom un ar sasvīdušajiem pirkstiem nervozi spaidīja bikses. Šodien bija dīvaina diena, vispirms viņš izstrādāja nedzirdētu muļķību, parādoties aiz Jānikas durvīm, sadusmojot meiteni pilnīgi un galīgi un iznīcinot visas cerības uz viņu. Un tad viņš negaidīti attapās šajā pilnīgi svešo cilvēku virtuvē, kur viņš virpirms izšķiroja kartupeļus un nu dzēra kafiju, nezinādams, kas notiks tālāk.
“Vai tu desumaizi negribi?” iejautājās Ēvalds, rakņādamies pa ledusskapi.
Bet pirms Veiko jebko paspēja atbildēt, iezvanījās durvju zvans. Pireta aizgāja atvērt un ielaida Gunāru un Oidermā.
“Mēs nākam sakarā ar laipno ielūgumu pēc kartupeļiem,” paziņoja Oidermā. “Kur ir tā vaga?”
“Ejiet vien tālāk, vaga ir virtuvē, un traktors ir tieši ķēries pie darba, tā ka tikai lasīšanas vaina.”
Oidermā un Gunārs iegāja virtuvē. Viņiem nebija jādod maisiņš, viņiem viss vajadzīgais bija līdzi, kā arī pudele vīna, kuru Gunārs uzlika uz galda.
“Mēs jau ar tukšām rokām uz tīrumu nenākam,” viņš teica. “Uz tīruma vienmēr ir vējš, tāpēc zālēm pret saaukstēšanos jābūt līdzi.”
“Nu jā, tad jau būs jāmeklē glāzes,” Ēvalds priecājās. “Veiko, tu taču neesi ar mašīnu?”
“Nē,” atbildēja Veiko, un viņa priekšā uzradās glāze ar vīnu.
“Nu tad! Uz kartupeļu veselību!” noteica Gunārs un saskandināja glāzes.
“Veiko jūs laikam nepazīstat?” Ēvalds ienāca ar desas šķīvi. “Viņš ir apsargs. Strādā parfimērijas veikalā un vaktē, lai dāmas nezog smaržas.”
“Priekš kam zagt?” brīnījās Gunārs. “Mūsdienās vispār nav jēgas smaržas nest mājās, ne par naudu, ne bez. Vienkārši aizej uz parfimērijas veikalu, tur visās malās ir tie testeri, uzšpricē sev, cik vajag. Vai zem zoda, vai uz biksēm, neviens neliedz. Es katru dienu eju uz parfimērijas veikalu iesmaržoties.”
“Jā, dažkārt atnāku mājās un ir sajūta, ka manās majās notiktu bēres, saprotiet, nu tak ap zārku sakrauj kaudzēm ziedu, un visi smaržo tik kodīgi, ka galva iet riņķī,” skaidroja Oidermā. “Bet nav nekadu bēru, vienkārši Gunārs ir bijis iesmaržoties, un tagad iztvaiko, tā ka logu stikli aizsvīst.”
“Vīrietim jāsmaržo labi,” Gunārs apgalvoja. “Nu! Uz apsarga veselību!”
Viņš saskandināja ar Veiko. Veiko bija zaudējis jebkuru cerību tikt mājās, samierinājies ar visiem dīvainajiem notikumiem, dzēra vīnu un košļāja desu.

Turpinājums sekos...

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru